Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Poniżej znajdziesz podstawowe zasady pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z serwisu online.santanderconsumer.plPamiętaj, że Bank nigdy nie prosi Cię o:

 • Podanie danych karty kredytowej  takich jak PIN, kod CVV lub ujawnienie hasła do logowania.
 • Instalację dodatkowego oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł, w szczególności jeżeli link został przekazany w treści wiadomości lub sms.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych!

Sprawdź czy Twoje nawyki zwiększają bezpieczeństwo bankowości elektronicznej:

 • Używaj wyłącznie zaufanego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu, telefonu do którego masz dostęp tylko Ty lub osoby przez Ciebie zaufane), nie wprowadzaj danych logowania na komputerach w miejscach publicznych takich jak kafejki internetowe.
 • Używaj wyłącznie zaufanych sieci i dostawców Internetu, unikaj niezabezpieczonych sieci WiFi oraz tzw. Hotspotów w trakcie połączenia z serwisami bankowości elektronicznej.
 • Wprowadź adres serwisu do przeglądarki internetowej bezpośrednio (manualnie), nie używaj skrótów, listy ulubionych, wyszukiwarek ani linków z komunikatorów, stron społecznościowych czy wiadomości e-mail.
 • Po załadowaniu strony sprawdź czy w pasku adresowym przeglądarki adres strony zaczyna się od https://
 • Sprawdź czy adres strony nie zaczyna się od ssl-, ssl_ oraz czy nie popełniłeś błędu w nazwie strony, poprawne adresy to:
 • Zweryfikuj czy w oknie przeglądarki przy adresie strony znajduje się kłódka, oznaczająca połączenie szyfrowane.
 • Zweryfikuj czy po kliknięciu na kłódkę ( i wyświetleniu szczegółów certyfikatu) pojawia się informacja o certyfikacie wystawionym dla online.santanderconsumer.pl/

Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu w najpopularniejszych przeglądarkach:

 • Google Chrome
Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Chrome
Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Chrome
 • Mozilla Firefox


Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Firefox 

 • Microsoft Edge
Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Edge
Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Edge
 • Opera
Widok poprawnie wyświetlanego certyfikatu - Opera


W przypadku nieprawidłowej nazwy strony, błędnego lub niezaufanego certyfikatu, oraz w przypadku niezgodności powyższych danych lub jakichkolwiek nieprawidłowości nie loguj się do systemu. Powiadom Bank telefonicznie nr 195 00.

 • Chroń swoje dane logowania: login/identyfikator i hasło
  • Nie zezwalaj na zapamiętanie haseł przez przeglądarkę internetową,
  • Nie udostępniaj ich nikomu, nie przechowuj w miejscach łatwo dostępnych,
  • Jeśli musisz zapisać hasło, zamiast tego zapisz informację, która pozwoli Ci je odtworzyć,
  • Zmieniaj hasło nie rzadziej niż 90 dni (trzy miesiące),
  • Upewnij się, że gdy logujesz się do systemu nikt postronny nie jest w stanie podejrzeć wprowadzanych danych,
 • Po zalogowaniu do serwisu zweryfikuj datę ostatniego logowania, czy to Ty się logowałeś?
 • Pamiętaj aby po zakończeniu korzystania z serwisu bezpiecznie się wylogować zanim zamkniesz okno przeglądarki.

Pamiętaj, że Santander Consumer Bank S.A. nigdy nie wysyła do swoich Klientów e-maili nakłaniających do ujawniania danych poufnych (hasła, PINy, dane osobowe), bądź też nakłaniających do zmiany hasła, za pomocą linków podanych w e-mailu. Sprawdź aktualne dane kontaktowe naszej infolinii.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych w Internecie:

 1. Zainstaluj oprogramowanie chroniące Cię przed: złośliwym oprogramowaniem (malware) takim jak: wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), niepożądane wiadomości, najczęściej z przekazem reklamowym (spam) i inne. Przed zalogowaniem się do serwisu Banku zweryfikuj czy ochrona przeciwko złośliwemu oprogramowaniu jest aktywna , czy sygnatury niepożądanego oprogramowania są aktualne (nie starsze niż jeden dzień) i czy ostatnio przeprowadzone skanowanie systemu przez oprogramowanie ochronne usunęło wszystkie zagrożenia. Regularnie skanuj urządzenie systemem ochrony przeciwko złośliwemu oprogramowaniu.
 2. Zainstaluj osobistą zaporę ogniową (ang. personal firewall) oraz upewnij się że jest poprawnie skonfigurowana i aktywna. Jeśli masz taką możliwość używaj systemu wykrywającego i przeciwdziałającego włamaniom (IDS/IPS).
 3. Na bieżąco aktualizuj swój system operacyjny i oprogramowanie (w szczególności oprogramowanie, z którego korzystasz łącząc się do Internetu jak przeglądarka internetowa, program pocztowy, komunikatory, a także pakiety biurowe, oprogramowanie zabezpieczające, itp.).
 4. Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania.
 5. Nie pobieraj plików niewiadomego pochodzenia z Internetu (np. muzyka, filmy, oprogramowanie).
 6. Nie otwieraj załączników poczty niewiadomego pochodzenia oraz linków (adresów) które mogą być umieszczone zarówno w treści takiej wiadomości jak również w jej załącznikach.
 7. Zachowaj zawsze wzmożoną ostrożność przy pobranych plikach z Internetu, przeskanuj je systemem chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem.
 8. Nie otwieraj załączników ani linków do innych stron przesyłanych przez komunikatory oraz serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter, i inne).
 9. Unikaj instalacji nieznanych rozszerzeń (w tym gier) w przeglądarce internetowej. Jeśli to możliwe używaj trybu prywatnego przeglądarki podczas logowania do serwisów Banku.
 10. Nie ignoruj ostrzeżeń i komunikatów wysyłanych przez przeglądarkę WWW które mogą pojawiać się podczas przeglądania stron.
 11. Chroń dostęp do urządzenia na którym uzyskujesz dostęp do serwisów Banku hasłem, które często zmieniasz (nie rzadziej niż 90 dni).
 12. Pamiętaj, że tablety, smartfony i telefony komórkowe wyposażone w przeglądarki internetowe są podatne na działania przestępców, chroń je systemami ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 13. Jeśli używasz łączności bezprzewodowej (WiFi) skonfiguruj router udostępniający to połączenie, zaktualizuj oprogramowanie systemowe routera, zmień domyślne hasło administratora, ustaw szyfrowanie połączenia, używaj silnych haseł.

Polityka haseł:

 • Minimum 10 znaków a maksymalnie 20 znaków
 • Minimum 1 mała litera (litery polskiego alfabetu bez liter diakrytycznych oraz q, v, x)
 • Minimum 1 wielka litera (litery polskiego alfabetu bez liter diakrytycznych oraz Q, V, X)
 • Minimum 1 cyfra LUB minimum 1 znak specjalny z zakresu : „!”, „@”, „#”, „$”, „^”, „&”, „*”, „?”, „(”, „)”, „[”, „]”, „<”, „>”, „/”, „;”, „:”, „|”, „{”, „}”, „+”, „-”, „.”, „,”,„%”, „_”, „=”, „`”, „’”, „\”, „””
 • Hasło nie może zawierać ciągu liczbowego opierającego się o trzy kolejne cyfry np. 123, 456
 • Hasło nie może zawierać ciągu trzech identycznych znaków, np. 111, 444, aaa
 • Hasło jest różne od 10 poprzednich haseł 

Blokada konta:

Dostęp Bankowości Internetowej online.santanderconsumer.pl/ blokowany jest po pięciu nieudanych logowaniach.

Jeżeli logujesz się numerem umowy o kartę kredytową (dotyczy klientów, którzy zawarli Umowę o kartę kredytową przed dniem 22.07.2017 bez Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej) dostęp odblokujesz za pomocą:

 • hasła jednorazowego z listy, jaką otrzymałeś podczas zakładania dostępu do naszego serwisu,
 • jeśli wszystkie hasła z listy zostały już wykorzystane, możesz otrzymać nową listę haseł w placówce Banku

Jeżeli logujesz się numerem ICN (dotyczy klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej lub Umowę o kartę kredytową po dniu 21.07.2017) dostęp odblokujesz za pomocą:

 • strony logowania klikając w link „Problem z logowaniem?”
 • jednorazowego hasła SMS, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank na Twój numer telefonu komórkowego.

Jeśli podejrzewasz lub stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij proces logowania lub korzystania z serwisu i powiadom nas telefonicznie za pomocą infolinii 195 00