Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Bankowość internetowa

Korzystaj z niej na komputerze lub tablecie

Zaloguj
Bankowość internetowa

Zobacz, co zyskujesz z Bankowością Internetową

Bezpłatny dostęp do informacji o produktach z dowolnego urządzenia

Możliwość szybkiej spłaty karty kredytowej i rat kredytu

Możliwość czasowej blokady karty lub jej zastrzeżenie

Dostęp do Twoich dokumentów

Informacje o aktualnej ofercie Santander Consumer Bank

Bezpieczne logowanie indywidualnym numerem ICN i Twoim hasłem

Zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Sprawdź, jakie informacje znajdziesz o swoim produkcie w Bankowości Internetowej

Karty kredytowe

 • Wykorzystany i dostępny limit
 • Lista transakcji z praktyczną wyszukiwarką
 • Zestawienie transakcji i operacji
 • Dane do spłaty zadłużenia

Kredyty gotówkowe i zakupy na raty

 • Harmonogram spłat
 • Kwota pozostała do spłaty
 • Dane do spłaty zadłużenia

Lokaty

 • Liczba posiadanych lokat
 • Przewidywany zysk
 • Szczegółowe warunki lokaty

Rachunek oszczędnościowy

 • Kwota dostępnych środków
 • Oprocentowanie rachunku
 • Historia transakcji
 • Wyciągi
 • Szczegóły rachunku

Pierwsze logowanie do Bankowości Internetowej

Do pierwszego logowania potrzebujesz:

 • numer klienta, czyli ICN, który znajdziesz w treści umowy lub w tytule zwrotnego przelewu weryfikacyjnego. Jeśli nie możesz go znaleźć swojego nr ICN, zadzwoń na infolinię;
 • telefon komórkowy, na który przyjdzie Twój kod weryfikacyjny;
 • podpisanej Umowy o Świadczeniu Usług Bankowości Elektronicznej.

Przycisk kierujący na stronę logowania znajduje się w prawym górnym rogu naszej strony internetowej. Możesz też kliknąć w poniższy przycisk, strona logowania otworzy się w nowej karcie.

Pierwsze logowanie do Bankowości Internetowej Santander Consumer banku

Login to Twój numer ICN, hasłem jest jednorazowe hasło SMS, które jest wysyłane na Twój numer telefonu komórkowego. SMS powinien przyjść chwilę po wpisaniu poprawnego numeru ICN.

Możesz zmienić login na swój indywidualny, który będzie łatwiejszy do zapamiętania. Opcja logowania numerem ICN nadal będzie możliwa.

Czas na nadanie hasła do bankowości internetowej. Hasło musi mieć 8 znaków, powinny się w nim znajdować zarówno duże jak i małe litery oraz znaki specjalne, takie jak: !, @, #... Pamiętaj, żeby nikomu nie powtarzać swojego hasła. Jeśli musisz je zapisać, zrób to tak, by nie było w łatwo dostępnym dla innych miejscu.

Przedostatnim krokiem jest wybór obrazka weryfikacyjnego. Ten obrazek pojawi się w tle okna logowania, gdy bezbłędnie wpiszesz swój login – ICN lub wybrany przez Ciebie. To szybki sposób, żeby mieć pewność, że logujesz się na dobre konto.

Gdy wykonasz już wszystkie poprzednie czynności, automatycznie wyślemy do Ciebie hasło sms. Wpisz je i wciśnij przycisk „Dalej >”. Witaj w naszej bankowości internetowej!

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Od 14 listopada 2019 roku, zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, sięganie do historii transakcji starszych niż 90 dni, wymaga dodatkowego silnego uwierzytelnienia hasłem SMS. Silne uwierzytelnienie ważne jest przez 90 dni, po tym czasie ponownie wymagane będzie wprowadzenie dodatkowego hasła SMS. Wymaganie to dotyczy rachunków płatniczych co przekłada się na rachunek karty kredytowej, rachunek limitu odnawialnego oraz rachunek oszczędnościowy.

Third Party Providers to tzw. podmioty trzecie; zgodnie z ustawą o usługach płatniczych będą mogły, w imieniu użytkownika usług płatniczych, uzyskać dostęp do informacji i jego rachunkach lub zlecać realizację płatności.

Jest to pakiet regulacji obejmujący w szczególności Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, ustawę z dnia 29 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jest to wymóg Ustawy o usługach płatniczych, który wymusza na bankach i ich Klientach dodatkowego tzw. silnego uwierzytelnienia, które polega na tym, że co 90 dni podczas logowania do bankowości elektronicznej Klient będzie musiał wprowadzić dodatkowe hasło SMS. Ma to na celu silniejszego zabezpieczenia logowania do bankowości.

Jest to autoryzacja transakcji online kartą kredytową w postaci dodatkowego hasła SMS; celem jest zwiększenie bezpieczeństwa do płatności kartami kredytowymi w internecie.

Tak, hasło SMS jest ważne kilka minut. Po tym czasie będzie nieważne, więc jeśli w tym czasie nie zdążyłeś z niego skorzystać, należy ponownie złożyć dyspozycję w Bankowości Internetowej, aby dostać nowe hasło.

Pamiętaj o tym, że hasło SMS jest jednorazowe. Po jego wykorzystaniu staje się nieważne.

Jest to Indywidualny Numer, który zostaje przypisany do Klienta w momencie podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej lub o Kartę Kredytową. Numer ICN znajduje się na umowie:

Bank nadaje użytkownikowi BE Indywidualny Numer (ICN) [11111111], który będzie służył jako Login do Bankowości Internetowej. Hasło startowe zostanie wysłane w wiadomości SMS, po wprowadzeniu Loginu na stronie logowania, na numer telefonu wskazanego w niniejszej Umowie. Podanie numeru telefonu komórkowego i e-mail jest dobrowolnie, jednakże niezbędne do świadczenia usług Bankowości Internetowej. Istnieje możliwość zmiany loginu na własny, przy czym ICN jest na stałe przypisany do Klienta, dlatego sugerujemy zapamiętać go.

Klienci, którzy podpisali Umowę o Przyznanie Limitu Kredytowego i Wydanie Karty przed 21 lipca 2017 roku numer ICN znajdą w liście, który został wysłany wraz z zestawieniami w czerwcu br. ICN można również uzyskać dzwoniąc na Infolinię Santander Consumer Bank pod numerem 195 00*. Opłata wg cennika operatora.

Jeśli potrzebujesz zablokować wykonywanie transakcji kartą, możesz skorzystać z dwóch opcji: czasowej blokady karty oraz jej trwałego zastrzeżenia.

Czasowa blokada karty a zastrzeżenie – różnice:

Zablokowanie karty oznacza brak możliwości korzystania z karty przez określony przez Ciebie czas. W każdej chwili możesz kartę odblokować. Zastrzeżenie karty jest operacją nieodwracalną. Oznacza to, że aby ponownie korzystać z karty, niezbędne będzie wydanie nowej karty i jej aktywacja.

Co wybrać?

Czasowa blokada karty:

Jeśli masz potrzebę na jakiś czas zablokować możliwość wykonywania transakcji, możesz to zrobić poprzez akcję "Zablokuj kartę" w zakładce karty kredytowe. Następnie w dowolnym momencie użyj akcji "Odblokuj", żeby znów płacić kartą za swoje zakupy.

Trwałe zastrzeżenie karty

Jeśli utraciłeś swoją kartę i chcesz ją trwale zastrzec, wybierz akcję "Zablokuj kartę" w zakładce karty kredytowe, a następnie "Zastrzeż kartę". Po potwierdzeniu zastrzeżenia, środki na karcie są już zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem. Aby zamówić nową kartę, skontaktuj się w tej sprawie z pracownikiem infolinii pod numerem 195 00 ** lub udaj się do oddziału Santander Consumer Banku.
Jednocześnie informujemy, że blokowanie i zastrzeżenie karty jest możliwe zawsze poprzez kontakt z infolinią Banku

Pamiętaj, że:

 • ustawienie czasowej blokady karty lub jej zastrzeżenie jest darmowe,
 • nie zamienia sposobu naliczania opłat za obsługę rachunku karty.

Korzystanie z funkcjonalności dotyczących kart - takich jak aktywacja, czasowa blokada, zastrzeganie karty czy zmiana limitów - a także podgląd innych produktów, które posiadasz w Santander Consumer Banku, wymaga posiadania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej (Umowa BE). Jeśli chcesz podpisać umowę BE, udaj się do dowolnego oddziału Banku.

Nie. Klient ma podgląd do swoich aktywnych Kart Kredytowych (wszystkich aktywnych), lecz nie może ich aktywować, zastrzec itd. Taką funkcjonalność mają tylko Klienci z Umową o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej.

Nie. Klient na kolejnej umowie otrzyma numer ICN, którym może się zalogować. Po zalogowaniu będzie widział wszystkie swoje aktywne Karty Kredytowe.

Klienci z kartą kredytową, którzy nie mają podpisanej Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej, logowali się do Bankowości Internetowej numerem umowy i korzystali z haseł jednorazowych (drukowanych), od 14 września muszą logować się ICNem, a hasła jednorazowe zostały zastąpione hasłami SMS. Zmiana podyktowana jest Ustawą o usługach płatniczych. W czerwcu br. został wysłany list pocztą tradycyjną z informacją o zmianie sposobu logowania, w treści listy był ICN. Można go również uzyskać dzwoniąc na infolinię Banku. Hasło pozostaje bez zmian.

Jeśli podpisałeś Umowę o przyznanie limitu i wydanie karty przed 21 lipca 2017 roku, możesz logować się do Bankowości Internetowej numerem ICN, który znajdziesz w liście wysłanym do Ciebie w czerwcu br. wraz z zestawieniem transakcji. ICN można również uzyskać dzwoniąc na Infolinię Santander Consumer Bank pod numerem 195 00*. Opłata wg cennika operatora.

Jeśli podpisałeś Umowę o przyznanie limitu i wydanie Karty po 21 lipca 2017 roku, posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej:

 • Twoim loginem jest Indywidualny Numer (ICN), który znajduje się w Twojej umowie,
 • Twoim hasłem jest hasło, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank w wiadomości SMS. Po jego wprowadzeniu Bankowość Internetowa poprosi o ustawienie nowego hasła.

Jeśli chcesz mieć dostęp do nowych funkcjonalności dla kart kredytowych takich jak:

 • zmiana PIN,
 • zastrzeżenie karty,
 • zmiana dziennych limitów transakcyjnych,
 • aktywacja karty

Zapraszamy Cię do najbliższego Oddziału w celu podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej. Usługa Bankowości Internetowej jest bezpłatna, a podpisanie umowy trwa minimum formalności.

Zmienia się sposób logowania do Bankowości Internetowej. Co 90 dni podczas logowania do BI będzie wymagane dodatkowe silne uwierzytelnienie hasłem SMS. Dodatkowo podczas uzyskiwania dostępu do historii transakcji i zestawień transakcji starszych niż 90 dni, również wymagane będzie silne uwierzytelnienie hasłem SMS.

Tak w sytuacji, gdy Klient wcześniej logował się numerem Karty Kredytowej, a teraz otrzymał ICN, będzie musiał przejść jeszcze raz pierwsze logowania, co powoduję, że będzie musiał ustawić nowe hasło oraz obrazek bezpieczeństwa.
Jeśli masz już Umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty, numer ICN nie ulega zmianie.

Jest to wymóg 3D Secure - podczas płatności online jest wymagane dodatkowe hasło SMS, ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności w Internecie.

Klient z Kartą Kredytową (bez Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej) może zawrzeć umowę o następną Kartę Kredytową. W tej sytuacji klient nie będzie się już logował Numerem Karty Kredytowej tylko ICN, który otrzymał na ostatniej umowie. Również od tego momentu Klient nie będzie korzystał z kodów jednorazowych przypisanych do Karty Kredytowej, a będzie otrzymywał autoryzacyjne kody SMSowe
Numer ICN nie ulega zmianie. Dostęp do Bankowości Internetowej pozostaje taki sam.

W przypadku Klientów, którzy nie posiadają karty kredytowej, dostęp do BI nie ulega zmianie. Ustawa o usługach płatniczych dotyczy rachunków płatniczych (w tym kart kredytowych).

 • Jeśli podpisałeś Umowę o Kredyt na Zakup Towarów i Usług/Umowę o Kredyt Gotówkowy/Umowę Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej przed 21 lipca 2017 roku zapraszamy Cię do najbliższego Oddziału w celu podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej. Dzięki niej zyskasz bezpłatny dostęp do Bankowości Internetowej, w której będziesz mieć wgląd w szczegóły swojego kredytu oraz umowy wraz z aktualnym harmonogramem spłat.
 • Jeśli podpisałeś Umowę o Kredyt na Zakup Towarów i Usług/Umowę o Kredyt Gotówkowy/Umowę Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej po 21 lipca 2017 roku posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej.
  • Twoim loginem jest Indywidualny Numer (ICN), który znajduje się w Twojej umowie.
  • Twoim hasłem jest hasło, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank w wiadomości SMS. Po jego wprowadzeniu Bankowość Internetowa poprosi o ustawienie nowego hasła.

Zyskujesz wgląd w szczegóły swojego kredytu i umowy oraz aktualny harmonogram spłat.

Tak, w zakładce: dokumenty jest możliwość podglądu umowy kredytowej oraz innych niezbędnych dokumentów dotyczących zawartej umowy.

Tak, po zalogowaniu się do bankowości internetowej, w panelu bocznym, jest możliwość spłacenia Limitu Kredytowego w opcji: spłać. Gdzie można wybrać zarówno kwotę minimalną, całą wykorzystaną kwotę limitu, bądź dowolną kwotę.

Nie, środki z limitu kredytowego są do dyspozycji serwisie internetowym, dla którego został wydany i zakupy są realizowane tylko przez Internet.

Nie, ponieważ limit kredytowy jest przyznany do płatności w sklepie, w którym został uruchomiony. Bankowość Internetowa umożliwia sprawdzenia szczegółów posiadanej umowy tj.: ile pozostało jeszcze do spłaty, czy ile jest dostępnych środków na limicie kredytowym.

Po wejściu w zakładkę limity kredytowe w panelu bocznym znajduje się opcja: szczegóły, w których jest podgląd m.in. nr rachunku bankowego do spłaty umowy i nr umowy kredytowej.

Dostępne środki łatwo można sprawdzić:

 • na stronie sklepu w którym został uruchomiony limit kredytowy,
 • w Bankowości Internetowej – w panelu bocznym, w opcji: szczegóły

Nie, ponieważ płatności za zakupy limitem kredytowym można dokonywać tylko przez stronę sklepu, w którym został uruchomiony.

W Bankowości Internetowej na bocznym jest opcja: zestawienia transakcji, w której, co miesiąc jest generowane zestawienie, gdzie zostanie przedstawiona kwota minimalna do zapłaty.

Informację o wysokości odsetek wypracowanych do danego dnia od dnia ostatniej kapitalizacji znajdziesz w Bankowości Internetowej w zakładce Rachunek oszczędnościowy. Wysokość skapitalizowanych, czyli dopisanych do rachunku odsetek (kapitalizacja następuje na koniec miesiąca) zaprezentowana jest w historii rachunku oraz w wyciągu.

Nr rachunku, na który należy przelać środki znajdziesz w Bankowości Internetowej w „Szczegółach rachunku”.

Środki na rachunek wpłacasz poprzez dokonanie przelewu z konta w innym banku. Pamiętaj, że musisz być właścicielem konta, z którego będziesz dokonywał przelew, a Twoje dane osobowe i adresowe przekazywane w ramach przelewu muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez bank. W przeciwnym wypadku przelew będzie odrzucony.

Tak, zmienia się sposób logowania do Bankowości Internetowej. Co 90 dni podczas logowania do BI będzie wymagane dodatkowe silne uwierzytelnienie hasłem SMS. Dodatkowo podczas uzyskiwania dostępu do historii transakcji i wyciągów starszych niż 90 dni, również wymagane będzie silne uwierzytelnienie hasłem SMS.

Jeśli podpisałeś Umowę Rachunku Oszczędnościowego wraz z Umową o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej, to uzyskałeś dostęp do Bankowości Internetowej. Aby się zalogować:

 • Użyj Loginu, czyli Indywidualnego Numeru (ICN), który znajduje się w Twojej umowie oraz w tytule przelewu zwrotnego 1 zł,
 • Oraz hasła, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank w wiadomości SMS.
  Po jego wprowadzeniu Bankowość Internetowa poprosi o ustawienie nowego hasła.

Jeśli posiadałeś już wcześniej dostęp do Bankowości Internetowej, sposób logowania się nie zmienił.

Wypłaty dokonujesz w bankowości internetowej klikając w przycisk „Wypłać”. Przelew można wykonać tylko na rachunek powiązany, którego dane automatycznie podstawiają się na formatce w Bankowości Internetowej. Dane dotyczące rachunku powiązanego znajdziesz również w szczegółach rachunku w Bankowości Internetowej, gdzie jest też opcja zmiany numeru rachunku.