Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Dłużne Papiery Wartościowe

Santander Consumer Bank S.A. emituje Dłużne Papiery Wartościowe na podstawie Programu Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych o wartości 3.000.000.000 (trzy miliardy) złotych.
 
Podstawą emisji są Warunki Emisji Obligacji oraz Umowa Programowa Programu Emisji Papierów Wartościowych, z dnia 30 grudnia 2008r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2013r., Aneksem Nr 2 z dnia 8 grudnia 2015r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 22 marca 2021r. , którą Santander Consumer Bank S.A. zawarł z:
 
  1. Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (jako Emitentem)
  2. Santander Bank Polska S.A. 
  3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  4. Bank PEKAO S.A. 
  5. ING Bank Śląski S.A.
  6. mBank Bank S.A
Umowa Programowa obowiązuje na czas nieoznaczony.