Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Warunki użytkowania

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażasz swoją bezwarunkową zgodę na warunki podane poniżej. Przeczytaj je uważnie, zanim rozpoczniesz z niej korzystać. Warunki te mogą zostać zmienione w każdej chwili poprzez modyfikację niniejszego tekstu. Zmiany takie są dla ciebie wiążące, a więc powinieneś regularnie odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić, czy wprowadzono jakiekolwiek poprawki.

Strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Santander Consumer Banku oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, jest zabronione.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Banku, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na stronie.

Dane zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Bank nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w serwisie. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych Banku, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji.