Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

System Kontroli Wewnętrznej

System Kontroli Wewnętrznej (dalej SKW) jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządczych umożliwiających sprawowanie nadzoru nad działalnością Santander Consumer Banku. Jego zadaniem jest wspomaganie zarządzania, realizacji wyznaczonych celów, w tym usprawnienie realizacji zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniające się w szczególności do zapewnienia:

  1. skuteczności i efektywności działania Banku,
  2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej Banku,
  3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  4. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Załączony dokument stanowi opis SKW funkcjonującego w Santander Consumer Banku, zgodnie z rekomendacją 1.11 Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego.

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Santander Consumer Bank S.A.