Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze

Kredyt z dofinansowaniem na wymianę starego pieca i prace termomodernizacyjne

RRSO 9,37%1

Pouczenie prawne

Korzyści kredytu gotówkowego Czyste Powietrze

 

 

 

Logotyp programu Czyste Powietrze - zdrowy wybór
Na co mogę wydać pieniądze z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze?

Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze powinien być przeznaczony na zakupy i prace termomodernizacyjne zgodne z celem Programu Czyste Powietrze, w tym co najmniej 95% na koszty kwalifikowane.

Pieniądze z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze możesz przeznaczyć na:
 • wymianę źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • dokumentację, np.: audyt energetyczny lub dokumentację projektową

 

Jaką dotację mogę dostać?

PODSTAWOWY poziom dofinansowania

w sumie do 30 000 zł dotacji

PODWYŻSZONY poziom dofinansowania

w sumie do 37 000 zł dotacji

Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

25 000 zł + 5 000 fotowoltaika

32 000 zł + 5 000 fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

20 000 zł + 5 000 fotowoltaika

32 000 zł + 5 000 fotowoltaika

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

10 000 zł

15 000 zł

 

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim programem zarządzanym przez NFOŚiGW.

 • Dla kogo jest program?

Właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Jaki jest cel programu?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej o Programie Czyste Powietrze

Narzędziami pomocniczym dla Klientów, którzy planują złożenie wniosku o dofinansowanie z pewnością będą kalkulatory opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej:

Korzystne warunki kredytu zapewnia gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego i jest udzielana w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Przeczytaj więcej o gwarancji Czyste Powietrze. 

Jak dostać kredyt gotówkowy Czyste Powietrze?

 
Przyjdź do Oddziału

Zaplanuj zmiany i przyjdź do placówki.
Razem z doradcą złożysz wniosek o kredyt i dotację.

Skorzystaj z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze

 

Jak zawrzesz umowę na kredyt gotówkowy Czyste Powietrze?

 
Przyjdź do oddziału
Przyjdź do oddziału i złóż wniosek o Kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze”
 
 
Podpisz umowę 

Podpisz umowę o Kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze””

 
Doradca wypełni z Toba wniosek o dotację
i prześle do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
 
Ciesz się z otrzymanego kredytu
Gdy tylko otrzymamy pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji, wypłacimy Ci kredyt
 • Zapoznaj się z dokumentacją wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze
 • Przyjdź do oddziału i złóż wniosek o Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze
 • Podpisz umowę o Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze
 • Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i prześle do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
 • Gdy WFOŚiGW potwierdzi nam zawarcie umowy dotacji, wypłacimy kredyt na Twój rachunek bankowy.
   
By otrzymać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze:
 • Zrealizuj zaplanowane przedsięwzięcie  - masz na to 18 miesięcy! Pamiętaj, by zbierać rachunki i faktury.
 • Złóż wniosek o rozliczenie dotacji (wniosek o płatność) we właściwym WFOŚiGW. Z wnioskiem przekażesz dokumenty, które potwierdzają realizację przedsięwzięcia.
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku, WFOŚiGW przeleje nam Twoją dotację. Zaksięgujemy ją na częściową spłatę kapitału kredytu.

 

Dokumenty do wniosku o dotację

 • zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów,
 • odpis zwykły ksiąg wieczystych, sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację.
 • jeśli masz małżonka: oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
 • jeśli ubiegasz się o podwyższony poziom dofinansowania: zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację,
 • jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację, są współwłaściciele: oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację
 • jeśli imię i nazwisko wskazane we wniosku o dotację lub oświadczeniu współwłaściciela różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze wieczystej: do wglądu dokument - akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych, dotyczy:
  • osoby składającej wniosek o dotację,
  • współmałżonka osoby składającej wniosek o dotację,
  • współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej,
 • jeśli adres nieruchomości wskazany we wniosku o dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej: do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność,

Podczas składania wniosku, złożysz też pisemne oświadczenie w którym potwierdzisz:

 • swoją sytuację finansową,
 • numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
 • numeru działki

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę skorzystać z kredytu Czyste Powietrze?

Jaka wysokość dofinansowania mi przysługuje?

Co sfinansujesz kredytem Czyste Powietrze?

Kto może skorzystać z kredytu Czyste Powietrze?

Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku o dotację?

Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku kredytowego Czyste Powietrze?

Dokumenty do pobrania

 

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dla współwłaścicieli - Rozwiń

Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Logotyp - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Informacje dodatkowe

1Dla Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 1 miesiąca oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 29.03.2022 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: zmienna stopa oprocentowania kredytu: 8,99%, całkowity koszt kredytu: 12 638,47 zł obejmuje: prowizję: 0,00 zł , odsetki: 12 638,47 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0,00 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 35 000,00 zł; czas obowiązywania umowy: 85 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 47 638,47 zł; wysokość 83 miesięcznych równych rat 567,13 zł ostatnia rata w wysokości 566,68 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 4,99 zł.
Propozycja dotyczy Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl.

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu