Karta Visa Castorama

Kupuj wygodnie i spłacaj w ratach bez odsetek1  w sklepie Castorama (RRSO 21,78%)

pouczenie prawne

Korzyści

raty 0%

od 3 do 6 miesięcy1 bez podpisywania kolejnych umów 

0 zł

za obsługę karty3

0%

czyli kredyt bez odsetek nawet do 54 dni2

 

 

Informacja o wykazie usług reprezentatywnychJak otrzymać kartę?

 
Otrzymaj kartę
w sklepie Castorama

 

O karcie

1. Korzystaj z pieniędzy na karcie, tak jak Ci wygodnie

2. Spłacaj w ratach większe wydatki

3. Korzystaj z kredytu bez odsetek

4. Rób bezpieczne zakupy w Internecie

5. Korzystaj z szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych

6. Miej wydatki pod kontrolą

Promocje

Pytania i odpowiedzi

1. Jak otrzymać kartę?

2. Czy od razu po podpisaniu umowy mogę korzystać z pieniędzy na karcie?

3. Czy kartą Castorama można płacić również w innych sklepach?

4. Czy można wielokrotnie rozkładać na raty zakupy opłacone kartą?

5. Czy z przyznanego na karcie limitu mogą korzystać bliskie mi osoby?

Wymagane dokumenty

Kto może ubiegać się o nasz kredyt?

Wnioskodawcą ubiegającym się o kredyt może być osoba fizyczna, która może udokumentować swoją tożsamość i dochód. Spełnia też łącznie poniższe kryteria:

 1. ukończyła 18-ty rok życia;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada nadany numer PESEL;
 4. posiada akceptowany przez Bank dokument tożsamości;
 5. posiada stałe, bądź czasowe miejsce zameldowania w Polsce;
 6. ubiega się o kredyt na cele prywatne;
 7. otrzymuje regularne, akceptowane przez Bank dochody w jednej z walut: PLN, EUR, GBP, USD, CZK, CHF, NOK, SEK, DKK;
 8. nie znajduje się w okresie wypowiedzenia lub nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Jakich dokumentów potwierdzających Twój dochód możemy oczekiwać od Ciebie?

1. Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę

2. Dochód z tytułu renty, emerytury, świadczenia opiekuńczego

3. Dochód z tytułu działalności gospodarczej

4. Dochód z tytułu gospodarstwa rolnego

5. Zatrudnienie z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie, dzieło, świadczenie usług i najem)

6. Dochody z tytułu dodatkowych źródeł oraz stałe dodatki do wynagrodzeń

Jakich dokumentów, które potwierdzą Twoją tożsamość możemy wymagać od Ciebie?


Obywatelstwo polskie:

 • dowód osobisty lub mDowód (akceptowany tylko dla wniosków składanych stacjonarnie)

Brak obywatelstwa polskiego:

 • Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej - karta pobytu 
 • Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, będący członkami rodzin obywateli UE - karta pobytu lub karta pobytowa
 • Obywatele Unii Europejskiej rezydujący w Polsce:

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu  obywatela UE lub potwierdzenie pobytu stałego obywatela UE oraz paszport lub
- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu  obywatela UE lub potwierdzenie pobytu stałego obywatela UE oraz karta ID

 • Obywatele Unii Europejskiej rezydujący w Polsce (kiedy wnioskujesz online) - paszport lub karta ID. Dodatkowo Bank może wymagać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.


Jakich dokumentów możemy wymagać od Ciebie, jeśli masz rozdzielność majątkową?

Możemy wymagać przedstawienia dokumentów, które potwierdzą rozdzielność majątkową w Twoim małżeństwie. Takim dokumentem może być akt notarialny lub prawomocne orzeczenie sądu (w tym orzeczenie separacji).

Dokumenty do pobrania

Obowiązuje od 08.03.2024, dotyczy umów zawartych do 30.08.2022
Ważne od 15 stycznia 2020 r.
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Rok bez opłat w sklepach Castorama" dla posiadaczy kart kredytowych Visa Castorama. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama, na zaproszenie Sprzedawcy, od 19.01.2022 do 29.02.2024r.


 

Ważne telefony

Oferta karty
195 00
Informacje o Twojej karcie
195 00
Zastrzeżenie karty
71 358 22 20 lub
828 828 828

Jeśli straciłeś kartę, zadzwoń niezwłocznie.
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

 

Informacje dodatkowe

Przykład reprezentatywny:

Dla karty kredytowej Castorama oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 4700 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 18,50% oraz z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej w kwocie 6,90 zł, spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient posiada umowę o kartę kredytową przez okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 15.03.2024 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 4700,00 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5468,98 zł, całkowity koszt kredytu: 768,98 zł i obejmuje odsetki: 693,08 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty: 75,90 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,78%.

1 Dla propozycji Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych "3 do 6 miesięcy bez odsetek" (dalej: Promocja), dla karty kredytowej Visa Castorama (dalej: Karta), oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (dalej: Bank) z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 23.03.2023 r.: transakcja bezgotówkowa 700 zł, okres spłaty 6 miesięcy, oprocentowanie stałe 0%, prowizja 0 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%, całkowita kwota do zapłaty 700 zł, całkowity koszt 0 zł. Wysokość rat 1-5 doliczanych do kwoty spłaty minimalnej wynosi 116,67 zł., ostatnia 6 rata w wysokości 116,65 zł.

Dla karty kredytowej Castorama oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. dla limitu kredytowego w kwocie 4700 zł (całkowita kwota kredytu), z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 18,50%, wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej, a następnie spłaconego w całości w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) jako termin spłaty kwoty minimalnej oraz zakładając, że w kolejnych okresach rozliczeniowych, po dokonaniu spłaty całości uprzednio wykorzystanego limitu, limit będzie ponownie wykorzystywany i spłacany analogicznie oraz przy założeniu, że Klient posiada kartę kredytową przez okres 12 miesięcy, z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej - przy uwzględnieniu powyższych założeń - w kwocie 0,00 zł wyliczenia na dzień 15.03.2024 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 4700,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 4700,00 zł, całkowity koszt kredytu 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0,00%.

Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji dla kart kredytowych Castorama dostępnej w zakładce Dokumenty.

Szczegóły we właściwych opisach zasad Promocyjnych Planów Spłat Ratalnych dla karty kredytowej Visa Castorama dostępnych w zakładce Dokumenty.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego na karcie z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu.

 

Jeśli już masz

Jeśli jesteś już posiadaczem karty kredytowej Santander Consumer Banku zajrzyj na stronę z przydatnymi informacjami

Pobierz

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu