Polityka Informacyjna Banku

Informacja nt. wy‎ników oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego" KNF

Informacja nt. wyników oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 18 kwietnia 2023 r. oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2022 roku.

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dotyczącej zgodności realizowanych procesów oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych z wymogami określonymi w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność Banku w ich stosowaniu.

Rada Nadzorcza Banku potwierdziła, że zasady 12.1 i 12.2 dotyczące deklaracji udziałowców w zakresie dokapitalizowania i wsparcia finansowego dla instytucji nadzorowanej stosowane są przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Dokumenty
Zasady - Santander Consumer Bank S.A.