Mój Ogród

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.
Całodobowy numer zgłoszeniowy: +48 22 522 27 86 lub +48 22 232 27 86
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Ważne:
W razie utraty  w wyniku Kradzieży należy niezwłocznie zgłosić utratę urządzenia ogrodniczego do najbliższej jednostki policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia (raport policyjny).

Archiwum dokumentów

Poniżej znajdują się archiwalne dokumenty dotyczące ubezpieczenia "Mój Ogród"

Obowiązywały od 1 marca 2021 r. do 31.01.2023 r
Obowiązywały od 01.07.2020 r. do 28.02.2021 r.