Inne wnioski

Restrukturyzacja

tj. ustalenia nowych warunków spłaty kredytu/pożyczki celem dostosowania zobowiązania z tytułu umowy kredytu/pożyczki do Twojej obecnej sytuacji finansowej.

Dokumenty

Ugoda/Restrukturyzacja

Pełnomocnictwa

Zgłaszanie wniosków

Wyżej wymienione dokumenty należy wypełnić, a następnie przesłać na adres:
Santander Consumer Bank S.A.

ul. Legnicka 48B
54-202 Wrocław

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 801 305 305
(
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)