Kredyt samochodowy

Naszym Klientom, którzy posiadają już kredyt samochodowy, oferujemy różne możliwości w trakcie spłaty kredytu.

Jeśli chcesz dokonać zmian warunków umowy lub skorzystać z innych możliwości oferowanych w trakcie spłaty, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, dzwoniąc pod nr 801 305 305 (z telefonu komórkowego: 71 358 97 00). Wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty możesz również znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jeżeli jesteś już naszym Klientem, możesz otrzymać nasz kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny lub kartę kredytową na korzystnych warunkach. O szczegóły pytaj naszych Doradców Klienta.

Informacja dla osób spłacających kredyty walutowe

Santander Consumer Bank informuje, iż od 26.08.2011 r. obowiązuje ustawa z 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984), która reguluje kwestie związane z dokonywaniem spłat z tytułu umów kredytu/pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

W celu wykonania przepisów powyższej ustawy Santander Consumer Bank umożliwił swoim Klientom, którzy zawarli umowę kredytu/pożyczki denominowanych lub indeksowanych do CHF/USD/EUR, zawarcie bezpłatnego aneksu do umowy, regulującego sposób i zasady dokonywania spłaty umów kredytu/pożyczki w walucie nominacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z konsultantem pod numerem 801 305 305 lub 71 358 97 00 lub zapraszamy do najbliższej placówki Banku.