Karta Visa Comfort Plus

Zgłoszenie roszczeń

Ubezpieczenie Assistance „POMOC NA ZAWOŁANIE”​

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:
nr tel.: +48 22 522 27 66 
lub +48 22 232 27 66
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

Ubezpieczenie na życie i/lub interesu majątkowego – CNP SI

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC

Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1. pisemnie - na adres:

a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC,

  • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
  •  2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2. osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3. pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4. telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

5. online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 

Ubezpieczenie na życie - NNLife (dawniej: MetLife)
W przypadku posiadania ubezpieczenia, w którym ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe NNLife roszczenie można zgłosić bezpośrednio poprzez portal  https://eroszczenie.nn.pl/

Archiwum dokumentów

Poniżej znajdują się archiwalne dokumenty dotyczące ubezpieczeń do kart kredytowych.
Aktualna propozycja ubezpieczeń do kart kredytowych wraz z dokumentami znajduje się tutaj.

Obowiązywały od 18.08.2021 r. do 25.07.2023 r.
Obowiązywały od 18.08.2021 r. do 30.08.2022 r.
Obowiązywały od 28 lutego 2018 r. do 17.08.2021 r.
Obowiązywały od 1 kwietnia 2016 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 8 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały od 29.03.2015 do 31.12.2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały do 28.03.2015 r.