Karta Visa Comfort Plus

Zgłoszenie roszczeń

Ubezpieczenie Assistance „POMOC NA ZAWOŁANIE”​

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:
nr tel.: +48 22 522 27 66 
lub +48 22 232 27 66
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

Ubezpieczenie na życie i/lub interesu majątkowego – CNP SI

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC

Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1. pisemnie - na adres:

a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC,

  • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
  •  2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2. osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3. pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4. telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

5. online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 

Ubezpieczenie na życie - NNLife (dawniej: MetLife)
W przypadku posiadania ubezpieczenia, w którym ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe NNLife roszczenie można zgłosić bezpośrednio poprzez portal  https://eroszczenie.nn.pl/

Archiwum dokumentów

Poniżej znajdują się archiwalne dokumenty dotyczące ubezpieczeń do kart kredytowych.
Aktualna propozycja ubezpieczeń do kart kredytowych wraz z dokumentami znajduje się tutaj.

obowiązywały od 08.03.2024 r. do 25.06.2024 r
Obowiązywały od 26.07.2023 r. do 7.03.2024 r.
Obowiązywały od 18.08.2021 r. do 25.07.2023 r.
Obowiązywały od 18.08.2021 r. do 30.08.2022 r.
Obowiązywały od 28 lutego 2018 r. do 17.08.2021 r.
Obowiązywały od 1 kwietnia 2016 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 8 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały od 29.03.2015 do 31.12.2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały do 28.03.2015 r.